Selecteer een pagina

KIWA K10014

Reinigen van riolen, putten en kolken

Het reinigen heeft betrekking op:

  • het reiniging van riolen en putten;
  • het reinigen van kolken.


De beoordelingsrichtlijn is van toepassing voor reinigingsbedrijven. De in deze BRL omschreven visuele inspectie is alleen ter beoordeling van de uitgevoerde reiniging door het reinigingsbedrijf zelf.

ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsysteem

 

Het innoveren en het stimuleren van procesverbetering zijn twee van de belangrijkste managementtaken. ISO 9001 is een methodiek die hiervoor een kader biedt.
Organisaties die een procesmodel definiëren en op kritische punten in het proces controlemomenten inbouwen, slagen erin te innoveren en het rendement van de bedrijfsprocessen aanzienlijk te verbeteren. Kiwa heeft jarenlange ervaring met het inzichtelijk maken en structureren van alle relevante (deel)processen in organisaties. Samen met onze kennis van uiteenlopende markten kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij certificering van ISO 9001.

VGM Checklist Opdrachtgevers

Sinds enige tijd is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld. Dit is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie.
De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef bij het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van groot belang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van werkzaamheden.
De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op de eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht, en voor opdrachtgevers (of partijen die hen vertegenwoordigen) die risicovolle werkzaamheden willen laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers op tijdelijke of wisselende locaties.

Over Kiwa

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, (gas)technologie, training, testing en consultancy. Kiwa is marktleider in de water-, gas- en bouwsector, de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg en veiligheid. Met ruim 700 specialistische medewerkers is Kiwa in meer dan 40 landen wereldwijd actief. Bovendien heeft Kiwa zogenaamde expertcentres. Deze expertcentres zijn een gezamenlijk initiatief van de verschillende divisies en internationale partners, van waaruit alle beschikbare kennis en ervaring die Kiwa ter beschikking heeft, vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. Op deze manier komt uw vraag of probleem snel terecht op de juiste plaats en kan zo behandeld worden door de meest geschikte deskundigen.

Contact

.

Adres

Heida Kolkservice II

Driebanweg 11

1607ML Hem

Phone

Frits Heida 06-14139982
Thijs Heida 06-14140125